GUME i ALU FELGE

Petak, 11. Ožujak, 2005

USLUGE: Postavljanje ili zamjena kotača

Usluga postavljanja ili zamjene kotača 10,00 - 30,00 kn

USLUGE: Postavljanje ili zamjena kotača

Usluga postavljanja ili zamjene kotača 10,00 - 30,00 kn

USLUGE: Vulkanizacija i Balansiranje

montaža guma
- osobni automobili - 20,00 - 40,00 kn
- kombi automobili - 25,00 kn
- moto-prednja - 80 kn
- moto-zadnja - 100 kn

balansiranje
- čelični naplaci - 20,00 - 25,00 kn
- aluminijski naplaci - 10,00 - 50,00 kn
- optimalizacija – 10,00 - 80,00 kn

krpanje
- osobni automobili - zračnica - 20,00 kn
- kamioni - 40,00 kn
- tubeless gume - 35,00 kn
- ventil - 16,00 kn
- zračnica - 55,00 kn

Postava - zamjena
- kotača - 10,00 - 15,00 kn

USLUGE: Vulkanizacija i Balansiranje

montaža guma
- osobni automobili - 20,00 - 40,00 kn
- kombi automobili - 25,00 kn
- moto-prednja - 80 kn
- moto-zadnja - 100 kn

balansiranje
- čelični naplaci - 20,00 - 25,00 kn
- aluminijski naplaci - 10,00 - 50,00 kn
- optimalizacija – 10,00 - 80,00 kn

krpanje
- osobni automobili - zračnica - 20,00 kn
- kamioni - 40,00 kn
- tubeless gume - 35,00 kn
- ventil - 16,00 kn
- zračnica - 55,00 kn

Postava - zamjena
- kotača - 10,00 - 15,00 kn

USLUGE: Ostale usluge

- skladištenje gume - 4,30 kn/mjesečno
- narezivanje guma - 100,00 kn/kom
- pranje kotača - 11,00 kn/kom
- odstranjivanje stare gume - 10,00 kn
- provjera ispravnosti felge - 10,00 kn
- intervencija izvan radnog vremena – 50,00 kn

BJELOVAR: Karta gdje smo?

Možete nas pronaći u Bjelovaru.

Adresa:

FIRMA d.o.o.
Osječka 69a
43000 BJELOVAR

telefon: (043) 231 498
fax: (043) 232 706
gsm:(099) 2-717-212

radno vrijeme, ponedjeljak - petak: od 08:00 do 21:00 sati
subota:od 08:00 do 13:30 sati

Karta Bjelovara

Bjelovar Karta

BJELOVAR: Karta gdje smo?

Možete nas pronaći u Bjelovaru.

Adresa:

FIRMA d.o.o.
Osječka 69a
43000 BJELOVAR

telefon: (043) 231 498
fax: (043) 232 706
gsm:(099) 2-717-212

radno vrijeme, ponedjeljak - petak: od 08:00 do 21:00 sati
subota:od 08:00 do 13:30 sati

Karta Bjelovara

Bjelovar Karta

PUNJENJE GUMA: DUŠIK U AUTOMOBILSKIM GUMAMA

Atmosferski zrak: 79% - dušik, 19-20% - kisik, 1-2% - ostali plinovi

Smjesa dušikovih plinova: 98% - dušik, 2% - kisik i ostali plinovi

- 3-4 puta manje propuštanje gume
- Manje vlage u gumi
- Duži životni vijek gume i naplatka
- Radna temperatura gume stabilnija
- Smanjen rizik od eksplozije
- Smanjena oksidacija ži?ane armature gume

Radi smanjene koli?ine kisika guma i felga se manje troše i manje su podložni koroziji.

Guma je gotovo nepropusna za dušikove plinove, tako da duže zadržava propisani pritisak, što direktno utje?e na duži životni vijek gazne površine i sigurnost vožnje.

Dušikovi su plinovi termi?ki stabilniji, tako da se guma sporije zagrijava i hladi, a time doprinosi sigurnosti na cesti. Dušik je inertni plin koji nije zapaljiv i ne podržava gorenje, a potpuno je bezopasan za okolinu.

U?esnici utrka Formule 1, Indianapolisa i Le Mansa pune gume dušikom !

PUNJENJE GUMA: DUŠIK U AUTOMOBILSKIM GUMAMA

Atmosferski zrak: 79% - dušik, 19-20% - kisik, 1-2% - ostali plinovi

Smjesa dušikovih plinova: 98% - dušik, 2% - kisik i ostali plinovi

- 3-4 puta manje propuštanje gume
- Manje vlage u gumi
- Duži životni vijek gume i naplatka
- Radna temperatura gume stabilnija
- Smanjen rizik od eksplozije
- Smanjena oksidacija ži?ane armature gume

Radi smanjene koli?ine kisika guma i felga se manje troše i manje su podložni koroziji.

Guma je gotovo nepropusna za dušikove plinove, tako da duže zadržava propisani pritisak, što direktno utje?e na duži životni vijek gazne površine i sigurnost vožnje.

Dušikovi su plinovi termi?ki stabilniji, tako da se guma sporije zagrijava i hladi, a time doprinosi sigurnosti na cesti. Dušik je inertni plin koji nije zapaljiv i ne podržava gorenje, a potpuno je bezopasan za okolinu.

U?esnici utrka Formule 1, Indianapolisa i Le Mansa pune gume dušikom !

BESPLATNO: Balansiranje, Montaža, Krpanje, Zamjena, Preventivni pregled

Vaš novac kod nas vrijedi više !

Za gume kupljene kod nas potpuno je besplatno:

balansiranje
montaža

svakih 10.000 km je besplatno:

preventivni pregled
zamijena prednje - zadnje
balansiranje

Svaki put kada se desi je besplatno:
krpanje

Kupujte gume kod nas i pri tome štedite !

Besplatni pregledi pridonose Vašoj sigurnosti na cesti.

Uz popust punite gume kod nas dušikom.
Pogledajte koje su prednosti punjenja guma dušikom umjesto zrakom

BESPLATNO: Balansiranje, Montaža, Krpanje, Zamjena, Preventivni pregled

Vaš novac kod nas vrijedi više !

Za gume kupljene kod nas potpuno je besplatno:

balansiranje
montaža

svakih 10.000 km je besplatno:

preventivni pregled
zamijena prednje - zadnje
balansiranje

Svaki put kada se desi je besplatno:
krpanje

Kupujte gume kod nas i pri tome štedite !

Besplatni pregledi pridonose Vašoj sigurnosti na cesti.

Uz popust punite gume kod nas dušikom.
Pogledajte koje su prednosti punjenja guma dušikom umjesto zrakom

UPUSTVA: TEHNIČKE UPUTE ZA UPOTREBU GUMA

- Poštujte pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i opterećenju osovina vozila te o osnovnim uvjetima koje moraju zadovoljiti uređaji i oprema na vozilima u cestovnom prometu.

- Pri kupovini guma izaberite pravilne (ima ih više) dimenzije koje daje proizvođa? vozila ili guma.

- Gume se moraju montirati samo na odgovarajuće, ?iste i neoštećene naplatke. Tubeless gume montirajte bez zra?nice na za njih specijalne naplatke. Tražite nove ventile jer oni kao i gume imaju svoj vijek trajanja koji nije duži od 3-5 godina.

- U nove gume koje moraju imati zra?nicu (moguće zbog starijih naplataka) tražite samo novu zra?nicu propisane dimenzije. Zra?nica je sastavni dio sigurnosti automobila (ne priznaje se reklamacija za gume koja je posljedica defekta zra?nice).

- Montažu treba izvršiti stru?na osoba, ina?e se može oštetiti vanjska ili unutrašnja guma. Dosjed gume sa naplatkom treba namazati odgovarajućim sredstvom.

- Gume punite do pritiska koji je propisan od proizvođa?a vozila i guma. Provjeravajte pritisak svakih 14 dana ili i -?ešće prema potrebi. Nemojte voziti s preniskim pritiskom ili bez pritiska u gumama niti u slu?aju defekta (ne priznaje se reklamacija).

- Podaci za pritisak važe za kontrolu hladnih guma. Ako je neophodna kontrola toplih guma, pritisak mora biti 0.2-0.3 bara (1bar=1atm) viši od propisanog (koji važi za hladne gume). Prvom prilikom regulirajte pritisak na hladnim gumama. Zimske gume trebaju imati pritisak za 0.2 bara veći od ljetnih.

- Izbjegavajte na putu oštre predmete, rupe i sli?no (ne priznaje se reklamacija).
Vozilo mora biti tehni?ki ispravno da se gume ravnomjerno troše. Zato redovito otklanjajte mehani?ke greške na vozilu (npr. pogrešan nagib ili usmjerenost kota?a, zrak u upravlja?kom mehanizmu, neravnomjerno ko?enje, istrošeni ili neodgovarajući amortizeri, slabi gibnjevi, istrošeni ležajevi, itd.).

- Izbjegavajte pregrijavanje guma.

- Pogledajte zašto je dobro puniti gume dušikom.

UPUSTVA: TEHNIČKE UPUTE ZA UPOTREBU GUMA

- Poštujte pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i opterećenju osovina vozila te o osnovnim uvjetima koje moraju zadovoljiti uređaji i oprema na vozilima u cestovnom prometu.

- Pri kupovini guma izaberite pravilne (ima ih više) dimenzije koje daje proizvođa? vozila ili guma.

- Gume se moraju montirati samo na odgovarajuće, ?iste i neoštećene naplatke. Tubeless gume montirajte bez zra?nice na za njih specijalne naplatke. Tražite nove ventile jer oni kao i gume imaju svoj vijek trajanja koji nije duži od 3-5 godina.

- U nove gume koje moraju imati zra?nicu (moguće zbog starijih naplataka) tražite samo novu zra?nicu propisane dimenzije. Zra?nica je sastavni dio sigurnosti automobila (ne priznaje se reklamacija za gume koja je posljedica defekta zra?nice).

- Montažu treba izvršiti stru?na osoba, ina?e se može oštetiti vanjska ili unutrašnja guma. Dosjed gume sa naplatkom treba namazati odgovarajućim sredstvom.

- Gume punite do pritiska koji je propisan od proizvođa?a vozila i guma. Provjeravajte pritisak svakih 14 dana ili i -?ešće prema potrebi. Nemojte voziti s preniskim pritiskom ili bez pritiska u gumama niti u slu?aju defekta (ne priznaje se reklamacija).

- Podaci za pritisak važe za kontrolu hladnih guma. Ako je neophodna kontrola toplih guma, pritisak mora biti 0.2-0.3 bara (1bar=1atm) viši od propisanog (koji važi za hladne gume). Prvom prilikom regulirajte pritisak na hladnim gumama. Zimske gume trebaju imati pritisak za 0.2 bara veći od ljetnih.

- Izbjegavajte na putu oštre predmete, rupe i sli?no (ne priznaje se reklamacija).
Vozilo mora biti tehni?ki ispravno da se gume ravnomjerno troše. Zato redovito otklanjajte mehani?ke greške na vozilu (npr. pogrešan nagib ili usmjerenost kota?a, zrak u upravlja?kom mehanizmu, neravnomjerno ko?enje, istrošeni ili neodgovarajući amortizeri, slabi gibnjevi, istrošeni ležajevi, itd.).

- Izbjegavajte pregrijavanje guma.

- Pogledajte zašto je dobro puniti gume dušikom.

AIR-STOP: Štiti i popravlja ubodne rupe na gumama

Air Stop

- štiti i popravlja ubodne rupe na gumama
- primjenjuje se kao zaštita i pomoć pri oštećenju na gumama
- jedna boca dostatna je za 4 standardne automobilske gume
- ne lijepi, već brtvi ubodno mjesto
- ne sadrži potisne plinove, nije lako zapaljiv i nije otrovan
- za sve vrste guma i vozila

Air-Stop
Air stop set sa zra?nim kompresorom i bocom 500ml:
MPC: 299,00 kn

Boca 1000ml - MPC: 249,00 kn

Boca 500ml - MPC: 149,00 kn

Air-stop sa kompresorom

AirStop brtvi pomoću specijalnih visokosofisticiranih mikro-vlakana i mikro?estica. Stoga u gumi ostaje u tekućem stanju, te je odmah spreman za uporabu. AirStop se ne lijepi za gume niti za naplatke, te se jednostavno može isprati vodom tijekom montaže. Ako želite, gumu nakon toga još uvijek možete popraviti na uobi?ajeni na?in. AirStop vam to omogućuje.

Ako upotrebljavate druga sredstva za brtvljenje guma, popravak nakon toga više nije moguć. Morate kupiti novu gumu, i ne preostaje vam ništa drugo nego da se sporo odvezete do sljedećeg servisa!

AirStop je pouzdan na naju?inkovitiji na?in: rotacija gume raspoređuje AirStop unutar dodirne površine gume, te od tamo prodire u pukotinu. Za razliku od drugih materijala, AirStop ne lijepi privremeno preko rupe nego trajno ispunjava i brtvi ubodno mjesto. AirStop se koristi za ispunjavanje ubodnih rupa i do promjera od otprilike 8 mm.

AirStop je vrlo jednostavan za uporabu:
- skinite ventil pomoću klju?a, pustite da zrak izađe iz gume
- ubrizgajte AirStop, vratite ventil i napumpajte gumu.

Guma je zaštićena - tijekom ?itavog svog vijeka trajanja te nije potrebno ponovno punjenje sredstvom!

U većini slu?ajeva AirStop nadomješta rezervnu gumu, tako da je više ne morate voziti sa sobom. Jednom kad je rupa zabrtvljena AirStop-om, u pravilu se možete nastaviti voziti bez ikakvih ograni?enja, i to koliko želite i kojom brzinom želite - bez balansiranja. Ne morate ići u servis niti kupiti novu gumu. A to može biti vrlo bitno, npr. noću… ili na godišnjem odmoru, negdje daleko od kuće… ili na putu na neki vrlo važan sastanak…

AIR-STOP: Štiti i popravlja ubodne rupe na gumama

Air Stop

- štiti i popravlja ubodne rupe na gumama
- primjenjuje se kao zaštita i pomoć pri oštećenju na gumama
- jedna boca dostatna je za 4 standardne automobilske gume
- ne lijepi, već brtvi ubodno mjesto
- ne sadrži potisne plinove, nije lako zapaljiv i nije otrovan
- za sve vrste guma i vozila

Air-Stop
Air stop set sa zra?nim kompresorom i bocom 500ml:
MPC: 299,00 kn

Boca 1000ml - MPC: 249,00 kn

Boca 500ml - MPC: 149,00 kn

Air-stop sa kompresorom

AirStop brtvi pomoću specijalnih visokosofisticiranih mikro-vlakana i mikro?estica. Stoga u gumi ostaje u tekućem stanju, te je odmah spreman za uporabu. AirStop se ne lijepi za gume niti za naplatke, te se jednostavno može isprati vodom tijekom montaže. Ako želite, gumu nakon toga još uvijek možete popraviti na uobi?ajeni na?in. AirStop vam to omogućuje.

Ako upotrebljavate druga sredstva za brtvljenje guma, popravak nakon toga više nije moguć. Morate kupiti novu gumu, i ne preostaje vam ništa drugo nego da se sporo odvezete do sljedećeg servisa!

AirStop je pouzdan na naju?inkovitiji na?in: rotacija gume raspoređuje AirStop unutar dodirne površine gume, te od tamo prodire u pukotinu. Za razliku od drugih materijala, AirStop ne lijepi privremeno preko rupe nego trajno ispunjava i brtvi ubodno mjesto. AirStop se koristi za ispunjavanje ubodnih rupa i do promjera od otprilike 8 mm.

AirStop je vrlo jednostavan za uporabu:
- skinite ventil pomoću klju?a, pustite da zrak izađe iz gume
- ubrizgajte AirStop, vratite ventil i napumpajte gumu.

Guma je zaštićena - tijekom ?itavog svog vijeka trajanja te nije potrebno ponovno punjenje sredstvom!

U većini slu?ajeva AirStop nadomješta rezervnu gumu, tako da je više ne morate voziti sa sobom. Jednom kad je rupa zabrtvljena AirStop-om, u pravilu se možete nastaviti voziti bez ikakvih ograni?enja, i to koliko želite i kojom brzinom želite - bez balansiranja. Ne morate ići u servis niti kupiti novu gumu. A to može biti vrlo bitno, npr. noću… ili na godišnjem odmoru, negdje daleko od kuće… ili na putu na neki vrlo važan sastanak…