GUME i ALU FELGE

Ponedjeljak, 25. Travanj, 2005

UPUSTVA: PRODAJA GUMA

Prodaja guma (kao i kupnja guma) je oduvijek bila nešto što ne radimo svaki dan pa nam to samim tim postaje stresna situacija…

Petak, 11. Ožujak, 2005

UPUSTVA: TEHNIČKE UPUTE ZA UPOTREBU GUMA

- Poštujte pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i opterećenju osovina vozila te o osnovnim uvjetima koje moraju zadovoljiti uređaji i oprema na vozilima u cestovnom prometu.

- Pri kupovini guma izaberite pravilne (ima ih više) dimenzije koje daje proizvođa? vozila ili guma.

- Gume se moraju montirati samo na odgovarajuće, ?iste i neoštećene naplatke. Tubeless gume montirajte bez zra?nice na za njih specijalne naplatke. Tražite nove ventile jer oni kao i gume imaju svoj vijek trajanja koji nije duži od 3-5 godina.

- U nove gume koje moraju imati zra?nicu (moguće zbog starijih naplataka) tražite samo novu zra?nicu propisane dimenzije. Zra?nica je sastavni dio sigurnosti automobila (ne priznaje se reklamacija za gume koja je posljedica defekta zra?nice).

- Montažu treba izvršiti stru?na osoba, ina?e se može oštetiti vanjska ili unutrašnja guma. Dosjed gume sa naplatkom treba namazati odgovarajućim sredstvom.

- Gume punite do pritiska koji je propisan od proizvođa?a vozila i guma. Provjeravajte pritisak svakih 14 dana ili i -?ešće prema potrebi. Nemojte voziti s preniskim pritiskom ili bez pritiska u gumama niti u slu?aju defekta (ne priznaje se reklamacija).

- Podaci za pritisak važe za kontrolu hladnih guma. Ako je neophodna kontrola toplih guma, pritisak mora biti 0.2-0.3 bara (1bar=1atm) viši od propisanog (koji važi za hladne gume). Prvom prilikom regulirajte pritisak na hladnim gumama. Zimske gume trebaju imati pritisak za 0.2 bara veći od ljetnih.

- Izbjegavajte na putu oštre predmete, rupe i sli?no (ne priznaje se reklamacija).
Vozilo mora biti tehni?ki ispravno da se gume ravnomjerno troše. Zato redovito otklanjajte mehani?ke greške na vozilu (npr. pogrešan nagib ili usmjerenost kota?a, zrak u upravlja?kom mehanizmu, neravnomjerno ko?enje, istrošeni ili neodgovarajući amortizeri, slabi gibnjevi, istrošeni ležajevi, itd.).

- Izbjegavajte pregrijavanje guma.

- Pogledajte zašto je dobro puniti gume dušikom.